FISKocr

WEB SERVIS

FISKocr WEB SERVIS omogućava očitavanje fiskalnih računa direktno iz softverskih aplikacija.
Registrujte se kako bi dobili pristup web servisu:

Korisničko ime:


E-mail:


CAPTCHA Image [ Drugi kod ]


Putem email-a dobićete šifru za pristup koju uz korisničko ime koristite za pristup web servisu.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE FISKocr WEB SERVISA

Lokacija WSDL definicije servisa

http://www.fiskocr.com/webservice/fiskocrws.php?wsdl

Metoda

string ocitajRacun(byte[] slika, string ime, string sifra)


Upotreba servisa u Visual Studio 2017:

1. Izaberite References > Add Service Reference...
2. U Address: upišite lokaciju WSDL definicije servisa

http://www.fiskocr.com/webservice/fiskocrws.php?wsdl

3. Kliknite Go dugme.
4. U Namespace: upišite FISKocrService
5. Kliknite OK dugme.
6. Kod C#
FISKocrService.FISKocrSoapClient fiskOcrWS = new FISKocrService.FISKocrSoapClient(); // Inicijalizacija servisa
byte[] slika = System.IO.File.ReadAllBytes(@"C:\images\FiskalniRacun.png"); // Slika fiskalnog računa u bajtovima
string ime = "Jovan"; // Korisničko ime
string sifra = "oe92dowe"; // Šifra za pristup
string rezultat = fiskOcrWS.ocitajRacun(slika, ime, sifra); // Očitavanje računa